(Translated via web translator from Swedish to English)

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,133658,00.html
Aftonbladet
Published: 2002-02-20


Photo: Håkan Persson/ÖP
Ortsborna in Vemån, Härjedalen, became amazed
when a those found occult hole in the land. The hole
arose probably when a meteorit hit down in the slope.
Photo: Håkan Persson/ÖP

Meteorit can have hit down in Härjedalen

An oförklarligt holes in the land along with ögonvittnesrapporter about fir ball on the sky can interpret on that a meteorit hit down in Vemån, northwest about Sveg.
The types the Östersund post office.

The information from vittnena is synonymous. From different towns in Härjedalen was observed the wide seventh time on the Friday morning a considerable light light and a ball format object that fell against the land with high speed. - I has never seen some compared. I reacted firstlily on the light light then the shone considerable despite that the each quite light up, tells a ögonvittne.

Saw occultlily out

On Saturday detected Jan Evert Persson in Vemån in utkanten of the village a hole, that can have arisen through strokes of a meteorit. - the saw occultlily out. I each forced to stay in order to check what the stirred themselves about, tells Jan Evert. He could quicklily establish that some has tumbled down from the air with a våldsam force. The object formed a hole on round 80 centimetres in diameter and disappeared straightlily down in the land. Land was disseminated as after a small bomb stroke the round place.

Can exist left

Wide Museum of Natural History states experts that about the is a meteorit as caused the hole in the land, sows exists the probably left there. Meteoriter will not be confused with meteorer that is so small that the entire melts up and stem gas carcases in the atmosphere. Meteoriter can easily be identified of a professional, among other thing through the thin black smältskorpan that was formed at inbromsningen in the atmosphere.

Swedish News Agency
(Original Below - If you can provide a better translation or provide more info, it would be greatly appreciated! Contact me.)


Ortsborna i Vemån, Härjedalen, blev förvånade när de hittade ett mystiskt hål i marken. Gropen uppstod förmodligen när en meteorit slog ner i backen. Foto: HÅKAN PERSSON/ÖP
Meteorit kan ha slagit ner i Härjedalen
Ett oförklarligt hål i marken tillsammans med ögonvittnesrapporter om eldklot på himlen kan tyda på att en meteorit slagit ned i Vemån, nordväst om Sveg. Det skriver Östersunds-Posten. Uppgifterna från vittnena är liktydiga. Från olika orter i Härjedalen observerades vid sjutiden på fredagsmorgonen ett kraftigt ljussken och ett klotformat föremål som föll mot marken med hög hastighet. - Jag har aldrig sett något liknade. Jag reagerade först på ljusskenet då det lyste kraftigt trots att det var ganska ljust ute, berättar ett ögonvittne.

Såg mystiskt ut
På lördagen upptäckte Jan-Evert Persson i Vemån i utkanten av byn ett hål, som kan ha uppkommit genom nedslag av en meteorit. - Det såg mystiskt ut. Jag var tvungen att stanna för att kontrollera vad det rörde sig om, berättar Jan-Evert. Han kunde snabbt konstatera att något har ramlat ner från luften med en våldsam kraft. Föremålet bildade ett hål på runt 80 centimeter i diameter och försvann rakt ner i marken. Jord spreds som efter ett litet bombnedslag runt platsen.

Kan finnas kvar
Vid Naturhistoriska riksmuseet uppger experter att om det är en meteorit som orsakat hålet i marken, så finns den troligen kvar där. Meteoriter ska inte förväxlas med meteorer som är så små att de helt smälter upp och förgasas i atmosfären. Meteoriter kan lätt identifieras av en fackman, bland annat genom den tunna svarta smältskorpan som bildades vid inbromsningen i atmosfären.